Agrupació

Sardanista Andorrana

Agrupació de persones amants de la sardana (d’àmbit nacional).

L’agrupació Sardanista Andorrana, a través d’aquest espai Web, saluda a tots els amics de la sardana i també els qui la visiten, amb el propòsit de fomentar i informar de les activitats sardanistes que realitza durant l’any.

De manera breu direm que els seus orígens sorgiren de la il·lusió d’un grup de sardanistes que volgueren constituir una associació dins el marc legal, que es regiria segons les lleis i les ordinacions establertes al país, i així, el dia 18 de setembre del 1964, fundaren l’Agrupació Sardanista Andorrana.

Els seus estatuts foren aprovats pel M. I. Consell General de les Valls, el dia 4 de març del 1965.

De llavors ençà, l’Agrupació Sardanista Andorrana ha gaudit de la contribució generosa i desinteressada dels seus socis, de la benevolència del Govern, Comuns i altres Entitats. S’ha tingut cura del bon funcionament i s’ha vetllat per la continuïtat de la mateixa.

Aquesta Agrupació és una de les entitats socioculturals més antigues del nostre Principat.

Premis

Premi Rotllana 2008
Premi a la continuÏtat 2014

Col·laboradors

Gràcies

Aquests son alguns dels nostres col·laboradors.